מיקס מאסטרינג לוגו

לימיטר

לימיטר

מה זה לימיטר?

לימיטר הוא סוג של מעבד סאונד שמונע מאות אודיו לחרוג מרמה מסוימת. נניח הגדרנו את הסף (Threshold) על -5 הלימיטר אמור לחסום את הצליל שינסה לעבור מעל רמת הסף שהגדרנו. הלימיטר הוא מכשיר אגרסיבי וקיצוני בהשוואה לקומפרסור ויחס הדחיסה בו (Ratio) גבוה יותר.

ההבדל העיקרי בין לימיטר לקומפרסור הוא שהלימיטר נועד להגביל את הרמה המקסימלית של האות, בעוד שקומפרסור נועד להקטין את הטווח הדינמי של האות על ידי הפחתת רמת החלקים החזקים ביותר והעלאת רמת האות הכוללת. ההבדל בין לימיטר לקומפרסור הוא שבקומפרסור היחס דחיסה נמוך יותר מאשר בלימיטר והוא משמש לרמת דחיסה עדינה יותר, בעוד שהלימיטר משמש כחומה ונחשב קיצוני יותר.

הפרמטרים הנפוצים בלימיטר:

Threshold: זוהי הרמה שבה הלימיטר מתחיל להפחית את הצליל. כאשר האות חורג מהסף, הלימיטר מקטין את ההגבר בכמות מסוימת כדי למנוע מהאות לחרוג מרמת הפלט המקסימלית.

Ratio: פרמטר זה קובע כמה DB מופחת כאשר האות חורג מהסף. יחס Ratio גבוה יותר יביא להגבלה אגרסיבית יותר, בעוד שיחס נמוך יותר יביא להגבלה עדינה יותר.

Attack time: זהו הזמן שלוקח ללימיטר להיכנס לפעולה ולהפחית את הסאונד לאחר שהאות חורג מהסף. זמן התקפה מהיר יותר יביא להגבלה אגרסיבית יותר, בעוד זמן התקפה איטי יותר יאפשר לחלק מהפיקים לחלוף.

Release time: בשונה מזמן הכניסה לפעולה פה אנחנו מגדירים ללימיטר מתי לצאת מפעולה להפחית את ההגברה לאחר שהאות יורד מתחת לסף. זמן שחרור מהיר יותר יביא עוצמתיות לכלוך ודיסטורשיין, בעוד שזמן שחרור איטי יותר יאפשר לרווח לחזור לקדמותו בצורה הדרגתית יותר.

Lookahead time: פרמטר זה קיים בפלאגינים דיגיטליים ומאפשר ללימיטר לצפות פיקים בצליל ולהתחיל להפחית את הפיקים לפני שהם מתרחשים. זמן הסתכלות קדימה יכול לעזור למנוע חריגה של פיקים ולהפחית עיוותים לא רצויים, אבל הוא יכול גם להשפיע על תזמון האות.

Output gain: פרמטר זה מאפשר לך להתאים את הרמה הכוללת של הצליל לאחר הדחיסה. ייתכן שיהיה עליך להגדיל את עוצמת היציאה כדי לפצות על הפחתת הרווח שנגרם על ידי הלימיטר.

לסיכום:

כשאתה מפיק מוזיקה, אתה רוצה שהמיקס שלך ישמע חזק ככל האפשר מבלי לגרום לעיוותים. זה המקום שבו הלימיטר נכנס לפעולה – הוא עוזר לך לשלוט ברמה הכללית של המיקס ומונע מכל חלק של האודיו להיות חזק מדי, הוא יוצר אחידות.

לימיטר שימושי במיוחד במהלך מאסטרינג, שהוא השלב האחרון בהפקה מוזיקלית. במהלך המאסטרינג, אתה מכין את המוזיקה שלך להפצה ומבטיח שהיא תשמע טוב במערכות השמעה שונות. הלימיטר עוזר לך לוודא שהמוזיקה שלך תתנגן ברמה עקבית ואחידה מבלי שיהיו פיקים ובריחות בשיר.